تغییر صدا در تلگرام

این سامانه زیرمجموعه سرویس حرف‌به‌من فعالیت می‌کند و کاربران از آن برای گذاشتن افکت روی صدا استفاده می‌کنند:

تغییر صدا در تلگرامt.me/VoiceChangingBot